Xefs ADN SoulBlim

Jaime Perez

7 PORTES

Referent de la restauració a Barcelona, ​​l’emblemàtic Restaurant 7 Portes ofereix un ampli recorregut per la cuina tradicional. 185 anys d’història donen suport a una cuina adulta, natural, generosa i posada al dia. És una cuina basada en els productes del país, sense renunciar a les aportacions de la cuina internacional.

Dades de contacte: